תנאי שימוש – postcashback

עדכון אחרון: 06 באוגוסט, 2017

אנו מברכים אותך על שימושך באתר האינטרנט בכתובת www.postcashback.co.il (להלן: "האתר"). האתר הינו פלטפורמה פרסומית, המאפשרת למשתמשיה לקבל זיכוי כספי (cashback) על רכישות שבוצעו במגוון חנויות המפורסמות בו (להלן: "השירותים", כהגדרתם להלן). האתר והשירותים ניתנים לך ומתופעלים על ידי חברת לספורמי בע"מ (להלן: "לספורמי" או "החברה" או "אנחנו"). כל שימוש באתר על ידי משתמש (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה"), ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה.

1. הסכמה לתנאי השימוש

בכניסתך, התחברותך, שימושך באתר או בשירותים (כמפורט להלן), הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים ב מדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינים בלינק  https://www.postcashback.co.il/privacy  (להלן, ביחד: "התנאים"). אתה מסכים כי כמשתמש באתר, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או משימוש באתר, בכל אופן.

האתר זמין ליחידים שהם (א) מעל גיל שש-עשרה (16); ו-(ב) בעלי כשירות משפטית לקבל עליהם את התנאים ולכרות הסכם מחייב לפי כל דין או שקיבלו את רשות האפוטרופוס לקבל עליהם את התנאים. לפיכך, הנך מאשר כי אתה בעל הסמכות הנדרשת לקבל עליך את התנאים, ולכרות הסכם מחייב תחת כל דין, להשתמש באתר לאור התנאים ולהוציא לפועל את חובותיך להלן.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

2.האתר

השירות שלנו מאפשר לך לפתוח חשבון ("חשבון", כהגדרתו בהרחבה להלן) על מנת שתוכל להיות חבר בפלטפורמה של www.postcashback.co.il ("חבר בפלטפורמה" או "החבר"), וככזה ליהנות מעסקאות ייחודיות והחזרים כספיים ("קאשבק", כהגדרתו בהרחבה להלן) על רכישות שתבצע באמצעות החשבון שלך ממשווקים המפרסמים באתר ("מפרסמים"), הכל בהתאם למדיניות התגמול של אותם המפרסם, אשר עשויה להשתנות מעת לעת.

מיד עם פתיחת החשבון, תוכל לחפש באתר את החנויות האהובות עליך או לאתר בו הטבות המתאימות לצרכיך, וליהנות מגישה לאלפי חנויות מקוונות, אשר כל אחת מהן מציעה תגמול בדמות קאשבק (החזר כספי ייחודי) בגין רכישות שבוצעו דרך האתר. לאחר שתיכנס לחנות מקוונת של מפרסם מסוים באמצעות האתר ותבצע קנייה מאותה חנות מקוונת, המפרסם יאשר כי אתה זכאי לתגמול עבור הרכישה שבוצעה וחשבונך באתר יזוכה בהחזר הכספי לפי התנאים שקבע המפרסם, ואשר תוכל למשוך, במזומן, בכפוף לתנאים הקבועים במדיניות זו ("קאשבק").

שים לב כי כל קנייה שתערוך באמצעות האתר חייבת לעמוד בכלל הקריטריונים הבאים על מנת לאפשר לך לקבל קאשבק בגין אותה קנייה (ו/או בכדי לעמוד בכל הצעה אחרת המוצעת על ידי המפרסם באמצעות האתר):

 • * הרכישה חייבת להתבצע על ידי חבר בפלטפורמה;
 • * החבר בפלטפורמה חייב להיות מחובר לחשבונו באתר בעת ביצוע הרכישה. שים לב כי חיבור תקין ייעשה באמצעות התחברות לחשבונך באמצעות האתר או באמצעות שימוש בתוסף הייעודי המוצע על ידינו המיועד לדפדפני כרום (שים לב כי עליך להתחבר לחשבונך באמצעות התוסף ועליו להיות פעיל במהלך כל קנייה שתבצע);
 • * הרכישה חייבת להיות סופית, כלומר, שלא ניתן עוד לשנות, לבטל או להתנער ממנה; ו-
 • * לספורמי קיבלה אישור מן המפרסם (במישרין או באמצעות צד שלישי) כי הקנייה נקלטה במערכות הרלוונטיות, וכי הקנייה אמיתית, הושלמה בהצלחה והיא סופית, וכמו-כן, תשלום הקאשבק הועבר אלינו בפועל ("תהליך אישור העסקה").

בנוסף, עם פתיחת החשבון, הנך עשוי לקבל בונוס חד-פעמי בגין הצטרפותך לשירות, כפי שייקבע ייקבע על ידי לספורמי מעת לעת, אשר יוענק לך כ-קאשבק ובמידה ותעמוד בתנאי הסף כמפורט להלן ("בונוס הצטרפות"). כמו-כן, תוכל ליהנות גם מבונוס חד-פעמי של שני (2) דולר אמריקאי, אשר יוענק לך כ-קאשבק, בגין כל חבר חדש שיצטרף לשירות באמצעותך ("בונוס הפנייה").

לספורמי רשאית, מעת לעת, להציע לחברי הפלטפורמה תמריצי זיכוי ו/או תגמולים נוספים או אחרים, לפי שיקוליה הבלעדיים.

לפרטים מלאים, הוראות ומגבלות בדבר קאשבק, אנא קרא בעיון את  סעיפים 3 ו -4 להלן.

 

 

בנוסף, האתר עשוי לספק לך מידע מקיף בקשר לחברה, בין היתר, ביחס לשירותים, לרעיון שעומד מאחורי החברה, עסקאות המוצעות על ידי מפרסמים, קאשבק, חדשות בנוגע לחברה, הזדמנויות עבודה וכן הלאה, לרבות כל מידע הקשור לפעילויות אלו, כגון מידע ליצירת קשר, סרטונים, טקסט, קבצים, סמלילים, תמונות, מאספי מידע, קישורים, תוכן מותאם, מידע טכני, חומר תיעודי, ידע, מפרטים, עיצובים, ה-"look and feel" של האתר, אלגוריתמים, מידע מקור, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה, אילוסטרציות, ציורים, אנימציות ומאפיינים אחרים אשר זמינים באתר או דרכו (ביחד, "התכנים"). השירות עשוי לכלול גם מאפיינים של פלטפורמות חברתיות, המאפשרים לחברים לשתף סוגים שונים של מידע, לרבות טקסטים, תמונות, קטעי וידאו וכיוצא בזאת ("תוכן משתמשים", כמפורט בהמשך).

 

(ביחד, "השירותים").

 

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר (למעט תוכן משתמשים) שמורות ללספרומי או ניתנו לה ברישיון כדין.

האתר, השירותים, התכנים ותוכן המשתמשים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). הנך מסכים ומאשר כי השימוש באתר, לרבות בשירותים ובתכנים אחרים של צדדים שלישיים הזמינים באמצעות השימוש באתר, הינם באחריותך הבלעדית, וכי אין ללספורמי, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד – "נציגי החברה"), כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד האתר, לאספקת שירותים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. לספורמי ו/או נציגי החברה המורשים שלה, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בשירותים, בתכנים, באתר, בתוכן המשתמשים, או בשירותים הניתנים על ידי המפרסמים.

ההטבות, הפרסומים, התכנים ותוכן המשתמשים באתר אינם מהווים המלצה לרכישת המוצרים ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם על ידי המפרסמים. ללספורמי ו/או נציגי החברה לא תהא כל חובה ויכולת לאמת את הנתונים המוצגים בתכנים אלה. מובהר כי פרסום תנאי הקאשבק וכל הטבה אחר (לרבות מבצעים) כפי שהם מופיעים באתר מבוססים על פרטים כפי שנמסרו ללספורמי ו/או לנציגי החברה על ידי המפרסמים הרלוונטיים. האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס לקאשבק ו/או להטבות המפורסמות באתר  תחול על המפרסמים הרלוונטיים ולא תהיה למשתמש כל טענה נגד לספורמי ו/או לנציגי החברה, בגין נכונות המצגים ו/או הפרסומות באתר.

לספורמי ו/או נציגי החברה, אינם מוכרים ו/או מספקים את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באמצעות האתר ו/או בתכנים. יובהר כי מכירת ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר תתבצע על-ידי בתי העסק הרלוונטיים ולא על-ידי לספורמי ו/או נציגי החברה המורשים.

האחריות הבלעדית בכל עסקה שתערוך עם המפרסמים, לרבות למידע בדבר המוצרים ו/או למוצרים עצמם, לפרסומם, למחירם, להתקשרות עם בתי העסק הרלוונטיים, לאספקתם, לפעולות הכספיות הנוגעות לרכישתם, לאיכותם, לאחריות הניתנת להם, ולכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים על ידי המפרסמים מוטלת על בתי העסק הרלוונטיים באופן בלעדי. כל הנתונים והמידע אשר עשויים להופיע לגבי המפרסמים והמוצרים ו/או השירותים המוצגים על ידם באתר, לרבות תיאורם, שמם, המפרט הטכני שלהם, תכונותיהם, מחירם וכיוצ"ב, מסופקים ומאושרים על ידי בתי העסק הרלוונטיים ואלו באחריותם הבלעדית.

לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתר ובכל מקרה בו התכנים שבאתר סותרים או אינם מתיישב עם מידע שמוצג בפניך או ניתן לך ישירות על ידי המפרסם, אך ורק מידע שסופק על ידי המפרסם ישירות יגבר.

לידיעתך: השימוש באתר אינו כרוך בתשלום. עם זאת, אנו שומרים את הזכות לגבות תשלומים עבור שירותים שיינתנו באמצעות האתר בעתיד. כמו כן, הנך מאשר כי ייתכן וספק האינטרנט שלך יגבה תשלום עבור השימוש ברשת האינטרנט, תחזוקת הרשת ושימוש במידע, לפי התעריפים שייקבעו על ידו ואשר עשויים להשתנות מעת לעת.

 

 

3.פתיחת חשבון

על מנת להשתמש בשירותים ולהצטרף כחבר בפלטפורמה עליך ליצור חשבון משתמש. חשבון המשתמש יכלול את כל המידע שאותו תמסור או תתבקש למסור לחברה באמצעות טופס הרישום המופיע באתר, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של האתר (להלן "חשבון"). הרישום ויצירת החשבון על ידי המשתמשים הינו בחינם. כמו-כן, כחלק מהליך פתיחת החשבון יהיה עליך לאשר כי קראת וכי אתה מסכים לתנאים אלו. ניתן לבצע את ההרשמה גם באמצעות שימוש בחשבון משתמש קיים ברשתות החברתיות (כדוגמת פייסבוק ו-+Google). מידע נוסף הנוגע לרישום ולמידע שנאסף עקב הרישום ויצירת החשבון מצוי במדיניות הפרטיות של האתר בכתובת: https://www.postcashback.co.il/privacy

לאחר הרישום ופתיחת החשבון שלך, אתה עשוי לקבל בונוס הצטרפות, אשר כפוף לתנאים המפורטים להלן. לספורמי רשאית לשנות את סכום הבונוס או להפסיק את חלוקת בונוס ההצטרפות בכל עת ועל פי שיקולה הבלעדיים.

עליך לספק מידע מלא, מדויק ונכון על מנת ליצור חשבון והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בחשבונך.

אינך רשאי להחזיק יותר מחשבון אחד (1) פעיל. החשבון מוגן בסיסמא ואתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. היה וסברנו, בתום לב, כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך הנך חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית.

אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך לדווח לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחוב בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים.

אם ברצונך לשנות סיסמה, לרבות במקרה של חשש מפני פריצה לחשבונך, או לשחזר סיסמה תוכל לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות החשבון שלך או באמצעות פנייה ל-support@postcashback.co.il. כמו-כן, על מנת למחוק את החשבון, הנך רשאי לפנות אלינו בדואר אלקטרוני אשר כתובתו: support@postcashback.co.il. ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון.

שים לב: מחיקת החשבון עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות יתרת הקאשבק שצברת ותוכן הגולשים שצברת) והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.

4. קאשבק, בונוסים ומשיכת כספים

קאשבק

 • על מנת לקבל וליהנות מקאשבק, קניות שבוצעו על ידי חבר הפלטפורמה חייבות לעמוד בדרישות המפורטות בסעיף 2 לעיל.
 • עם קבלת מידע מהמפרסם בדבר רכישה שבוצעה על ידך באמצעות האתר, תהיה מסוגל לצפות בפרטי הרכישה בחשבונך באתר ובקאשבק המגיע לך תחת הססטוס "בהמתנה", ותקבל על כך דוא"ל. עם זאת, רק עם השלמת תהליך האימות, סטטוס הקאשבק יהפוך ל"מאושר" ותוכל למשוך את כספי הקאשבק, בכפוף לתנאים המפורטים להלן. שים לב: תהליך האימות עשוי להימשך 90 ימים או יותר מיום הרכישה.
 • שים לב כי תחת הנסיבות הבאות, חברי פלטפורמה לא יהיו זכאים לקאשבק:
  • * עבור רכישות שבוצעו בעוד החבר לא היה מחובר לחשבון באתר. שים לב כי חיבור תקין ייעשה באמצעות התחברות לחשבונך באמצעות האתר או באמצעות שימוש בתוסף הייעודי המוצע על ידינו המיועד לדפדפני כרום (שים לב כי עליך להתחבר לחשבונך באמצעות התוסף ועליו להיות פעיל בעת כל קנייה שתבצע).
  • * במידה והמשתמש מחק, ניטרל או חסם את אפשרות השימוש בעוגיות (cookies) בדפדפן באמצעותו בוצע החיבור לחשבון ואשר באמצעותו בוצעה הרכישה.
  • * עבור רכישות שבוטלו, הוחזרו או שונו, קרי רכישות שלא הושלמו, ללא תלות בסיבה בגינה לא הושלמה  העסקה.
  • * במקרה בו המפרסם מסר לחברה כי הרכישה אינה תקפה מכל סיבה שהיא, ו/או החברה לא קיבלה בפועל כספי קאשבק עבור אותה העסקה מן המפרסם (במישרין או באמצעות צד שלישי).
  • * כל עוד לא נתקבלו אישור השלמת הליך האימות וכספי הקאשבק מן המפרסם (במישרין או באמצעות צד שלישי).
  • * אם לספורמי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, חושדת כי חבר הפלטפורמה ביצע פעילות הונאה מכל סוג שהוא, ניצל לרעה של החשבון ו/או הפר את תנאים אלה.
  • * אם החשבון לא היה פעיל במשך יותר משנים-עשר (12) חודשים והחבר לא משך את כספי הקאשבק העומדים לזכותו במהלך תקופה זו.
 • התנאים הבאים חלים בעניין קאשבק:
  • * מפרסמים, לפי שיקול דעתם הבלעדי עשויים מעת לעת, לשנות את העמלה המשולמת בגין עסקאות המוצעות דרך האתר, ובכך להשפיע על סך הקאשבק לו אתה זכאי ואשר נגזר מן העמלה המשולמת. שים לב כי שינויים מסוג זה עשויים שלא להתעדכן באתר באופן מיידי. בכל מקרה, הרכישות שתבצע דרך האתר יזכו את חשבונך בקאשבק אך ורק על-פי העמלה שהועברה בפועל על ידי המפרסם ללספורמי, ללא תלות בתנאים המוצגים באתר. לספורמי אינה נושאת באחריות אשר עשויה לנבוע מהפרשים שבין סך הקאשבק אותו אתה סבור כי אתה צפוי לקבל ובין סך הקאשבק אשר ישולם לך בפועל.
  • * הקביעה האם עסקה המבוצעת באמצעות האתר זכאית לקאשבק, תוכרע על פי שיקול דעתם הבלעדי של המפרסם ו/או לספורמי. לספורמי לא תישא באחריות במידה ומפרסם לא דיווח על רכישה שבוצעה דרך האתר ו/או לא אימת את העסקה.
  • * כספי הקאשבק נצברים בחשבון בדולר אמריקאי, ללא תלות במטבע בו בוצעה עסקת הקנייה בגינה חבר הפלטפורמה זכאי לקאשבק. בעת משיכת כספי הקאשבק, לחבר הפלטפורמה תעמוד הזכות להמיר את כספי הקאשבק לשקלים, ובמידה ובחר החבר למשוך את כספי הקאשבק באמצעות הטענת כרטיס נטען המונפק על-ידי חברת הדואר (כמפורט בהמשך), ניתן להמיר את כספי הקאשבק גם למטבעות הבאים: פאונד בריטי (GPB), אירו (EUR) או דולר אמריקאי (USD), ובהתאם למדיניות החברה בעניין כפי שתהיה בעת המשיכה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • * אם ברצונך לערער על זכאותך לקאשבק, אנו ננקוט מאמצים סבירים בכדי לבדוק האם נרשם "קליק יציאה" מן האתר לחנות המקוונת של המפרסם הרלוונטי במועד שיצוין על ידך, ואם אכן זהו המצב, נעביר את התלונה להתייחסות המפרסם. בהקשר זה, החלטתנו והחלטת המפרסם (או מי מטעמו) בעניין הן סופיות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא לטפל בטענות בעניין זכאות לקבלת קאשבק.
  • * אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקבל בחזרה ו/או לבצע התאמות ואיזונים במקרה בו נמצא כי קאשבק יוחס לחשבונך בטעות.

בונוסים

 • התנאים הבאים חלים בעניין בונוס הצטרפות ובונוס הפנייה:
  • בונוס הפנייה - הפנייה של חברים חדשים חייבת להתבצע דרך העמוד "הפנה חבר" באתר, בו תוכל למצוא קישור (לינק) אותו תוכל לשלוח למכריך על מנת שיוכלו להפוך לחברים בפלטפורמה. אתה רשאי להעביר קישורים אלו בכל אמצעי, לרבות באמצעות מערכת הדיוור באתר אשר מסוגלת לשלוח את הלינק בשמך. שים לב: רק חברים אשר פתחו חשבון והפכו לחברים בפלטפורמה באמצעות הקישור ששלחת אליהם יקנו לך בונוס הפנייה ובתנאי שצברו 15$ קאשבק בסטטוס "מאושר" (כמפורט להלן).
  • בונוס הצטרפות – במידה ובהתאם למדיניות החברה בעת פתיחת החשבון תהיה זכאי לקבלת בונוס הצטרפות, הבונוס יוצג כקשאבק, מיד עם פתיחת החשבון. עם זאת, תוכל למשוך את כספי בונוס ההצטרפות, רק כאשר יתרת הקאשבק בחשבונך תחצה רף מינימאלי של 15$ בסטטוס "מאושר" הנובעת כולה מקאשבק שהתקבל מרכישות שבוצעו על ידך (הבונוס אינו כלול).
  • בונוס משיכה לכרטיס הנטען - במידה ותבחר למשוך את כספי הקאשבק באמצעות הטענת כרטיס נטען המונפק על-ידי חברת הדואר (כמפורט בהמשך), תזוכה בבונוס בגובה של 5% מסך כספי הקאשבק אותם תמשוך.

למען הסר ספק, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הענקת הבונוסים בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

משיכת הכספים

משיכת כספי הקאשבק שנצברו לזכותך בחשבון, לרבות בונוס הצטרפות ובונוס הפנייה, אפשרית רק לאחר שנצברו כספי קאשבק בסכום העולה על 15 (חמישה-עשר) דולר ארה"ב בסטטוס "מאושר", שהתקבלו מרכישות שבוצעו על ידך (בונוס ההצטרפות אינו כלול). כל משיכה נוספת של יתרת קאשבק תלויה בצבירה של לפחות 15 (חמישה-עשר) דולר ארה"ב נוספים.

את הקאשבק ניתן למשוך באמצעים הבאים :

 1. 1. בהעברה ישירה לחשבון הבנק שלך;
 2. 2. בהעברה לחשבון ה-PayPal שלך;
 3. 3. באמצעות זיכוי כרטיס מגנטי נטען קיים אשר הונפק על ידי חברת הדואר; או
 4. 4. בכל אמצעי תשלום אחר, כפי שייקבע על ידי לספורמי מעת לעת.

(ביחד, "אמצעי תשלום").

התנאים הבאים יחולו על משיכת כספי הקאשבק:

 • * התשלום בפועל יבוצע בתוך 14 ימי עסקים מהיום בו יבקש החבר למשוך את כספי הקאשבק.
 • * במידה והחבר יבקש למשוך את כספי הקאשבק באמצעות העברה בנקאית, סכום התקבול יהיה בשקלים אשר יומרו מדולר אמריקאי לשקלים חדשים לפי שער המכירה כפי שיופיע בבנק הדואר בעת ביצוע ההעברה. שים לב כי ייתכן ותיגבה עמלת העברה כפי שייקבע על-ידי החברה מעת לעת. 
 • * במידה והחבר יהיה מעוניין למשוך את כספי הקאשבק באמצעות הטענת כרטיס מגנטי נטען קיים אשר הונפק על ידי חברת הדואר, המרות מדולר אמריקאי לשקלים ומשקלים לאירו/ליש"ט יבוצעו לפי שער האמצע כפי שיופיע בבנק הדואר בעת ביצוע ההעברה. בגין הטענה באמצעות הכרטיס לא תגבה עמלת הפקדה מהלקוח.
 • * העברות לחשבוןPayPal  יבוצע במטבע דולר אמריקאי בלבד.

שים לב כי על מנת למשוך את כספי הקאשבק יהיה עליך לספק לנו פרטים אישיים הנוגעים לאמצעי התשלום הרלוונטי, ובעשותך כן, הנך: (א) מצהיר ומתחייב כי הנך בעל זכות מלאה להשתמש באמצעי התשלום; ו- (ב) מאשר שאתה מעוניין לקבל את כספי הקאשבק באמצעות אמצעי התשלום שאת פרטיו מסרת לחברה.

על אמצעי תשלום מסוימים עשויים לחול כללים הנוגעים לסכום מקסימאלי/מינימאלי שאותו ניתן לקבל באמצעות אמצעי זה. זוהי אחריותך הבלעדית להבטיח, טרם העברת הפרטים הנוגעים לאמצעי התשלום לחברה, כי בקשתך למשוך את כספי הקאשבק באמצעות אותו אמצעי תשלום עונה על כל ההנחיות, הכללים והחוקים הרלוונטיים לשימוש באותו אמצעי תשלום. למען הסר ספק, ככל והשימוש באמצעי התשלום כרוך בהיטלים הנובעים מהעסקה,  לרבות עמלות, ריבית ושערי חליפין, הנך מתחייב לשאת בהוצאות אלו ללא כל מחויבות מצד החברה.

 

לידיעתך, איננו מאחסנים את פרטי אמצעי התשלום שתעביר אלינו, ועל כן, תידרש לספק לנו את הפרטים הרלוונטיים בכל פעם בה תבקש למשוך את כספי הקאשבק אשר נצברו לזכותך בחשבון.

5. שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר. אנא קרא הגבלות אלו בעיון. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן עשויה להביא לידי סיום את יכולת השימוש שלך באתר (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), ואף עשויה לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש בשירותים ו/או באתר ו/או בתכנים ו/או בתכני המשתמשים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש בשירותים ו/או באתר ו/או בתכנים ו/או בתכני המשתמשים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר ו/או מתכני המשתמשים כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ או לעשות שימוש דומה בתכנים; (י) להעתיק, להפיץ, להציג, לעבד, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לאסוף, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת, לערוך הנדסה הופכית, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי; (יא) לעשות כל שימוש בתכנים ו/או בתכני המשתמשים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יב) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר והתכנים ו/או תכני המשתמשים; (יג) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר; (יד) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים ו/או תכני המשתמשים; (טו) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לתכנים ו/או בתכני המשתמשים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להשתמש בשירותים ו/או באתר ו/או בתכנים ו/או בתכני המשתמשים לכל מטרה בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש באתר; ו/או (יז) להפר אי אלו מהתנאים.

6. תוכן משתמשים

האתר עשוי לאפשר למשתמשים להעלות, לפרסם ולחלוק יצירות העשויות להיות מוגנות בזכויות יוצרים, לרבות עיצובים, אנימציות, יצירות ספרותיות, טקסטים, איורים, תמונות, שמות מותגים, קטעי וידאו, וכל מידע קנייני אחר ("תוכן משתמשים"). אנא ודא כי שימושך באתר ובשירותים מכבד את הזכויות הקנייניות (לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות) של בעלי תוכן המשתמשים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, עלות או הוצאה העלולים להיגרם לך כתוצאה מהעלאת תוכן משתמשים או בקשר להעלאה כאמור, או משימוש בתוכן משתמשים שהעלו אחרים או בקשר להעלאתם. כמו כן, הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה העשויה להוות הפרה של זכות היוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות בתכנים או בתוכן המשתמשים.

הנך מסכים ומאשר כי אתה נושא באחריות בלעדית לתוכן משתמשים שאתה מעלה באמצעות השימוש באתר ולהשלכות השימוש בתוכן זה על ידי החברה ועל ידי משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים.

בעת שאתה מעלה תוכן משתמשים באמצעות השימוש באתר עליך להקפיד שתוכן משתמשים זה יהיה חוקי. בין השאר ועל דרך ההדגמה בלבד, אין להעלות או להציג באמצעות שימוש באתר את תוכן המשתמשים הבא:

 • * כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • * כל תוכן היוצר סיכון לבטיחותו, ביטחונו או בריאותו של אדם;
 • * כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם, או כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם (ובלבד שמידע זה נמסר או פרסומו אושר על ידי הגורם המוסמך על פי דין להעלאות תוכן שכזה);
 • * כל תוכן בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע, או הפוגע בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב;
 • * כל תוכן המציג קטינים באופן מיני;
 • * כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • * כל תוכן שיש בו או שהוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • * כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • * כל תוכן המקדם הודעות מסחריות או פרסומות האסורות על פי דין או כל דבר אחר האסור לפי דין או לפי תנאי שימוש אלה;
 • * כל תוכן המביע או מרמז באופן שקרי כי תוכן כאמור הינו בחסות החברה או הינו מקודם על ידי החברה, או שיש בו זדון או תרמית מכל בחינה אחרת.

נוסף על האמור לעיל ולמען הסר ספק, ה"שימושים האסורים" המפורטים לעיל, בסעיף 6, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תוכן המשתמשים של אחרים, ככל שהועלו או הוצגו לך במסגרת השירותים.

לחברה אין כל חובה לבחון, לשנות או לנטר תוכן משתמשים. יחד עם זאת, החברה רשאית (אך לא חייבת) לסרב להציג באמצעות האתר ו/או שירות הקמת אתר תוכן משתמשים, לשנות או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן משתמשים שהועלה על ידך אם הפרת את התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים, במשתמשי האתר והשירותים, בחברה או במי מטעמה, או מכל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתה המלא של החברה. במקרה זה, החברה תהיה רשאית גם למנוע ממך להעלות ולהציג באמצעות האתר ו/או שירות הקמת אתר תכנים נוספים. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין ואינן מחייבות אותה לנטר את תוכן המשתמשים.

הינך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, את תוכן המשתמשים אותו אתה מעלה לאתר. החברה לא תישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה מאובדן תוכן המשתמשים. 

אתה מסכים כי הנך האחראי הבלעדי לתוכן המשתמשים שהנך מעלה לאתר ולהשלכות הנובעות מכך. החברה לא תישא בכל אחריות לשימוש של צדדים שלישיים (לרבות משתמשים) בתוכן המשתמשים שהעלית, לרבות אם צד שלישי יפר את זכויות הקניין הרוחני שלך בתוכן המשתמשים שיוצג באתר שהוקם.   

באחריות המשתמש להשיג את כל ההסכמות הנדרשות תחת כל דין חל לגבי מידע אישי של צדדים שלישיים אשר נכלל בתוכן המשתמשים אותו המשתמש מתכוון להעלות במסגרת השירותים, ולעמוד בכל דרישות הדין החלות בקשר לתוכן כאמור. החברה אינה אחראית לכל שימוש כאמור ולא תישא באחריות כלשהי בהקשר זה.  

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הוצאה אשר יגרמו למשתמשים כתוצאה מהעלאת תוכן משתמשים לאתר ו/או בקשר עם העלאת תוכן כאמור.

במידה והנך סבור כי תוכן המשתמשים הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פנה אלינו בכתובת: support@postcashback.co.il .

7. זכויות בתוכן משתמשים

כשאתה מעלה תוכן משתמשים באמצעות השימוש באתר, אתה מצהיר ומאשר שאתה בעל כל זכויות הקניין הרוחני בו או כי קיבלת (ותמשיך להחזיק) בכל הרישיונות, הזכויות, וההסכמות הדרושות מבעלי תוכן המשתמשים. כמו כן, הנך מצהיר כי תוכן המשתמשים אינו מפר כל זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות. אתה מוותר בזאת באופן מפורש על הזכות המוסרית שעשויה להיות לך בתוכן המשתמשים.

ככלל, תוכן המשתמשים אשר הועלה על ידך במסגרת השימוש באתר שלך בלבד, נגיש לציבור הרחב, ולפיכך הוא ייחשב כ מידע שאינו סודי והנך מוותר בזאת על כל זכות לפרטיות בתוכן זה.

החברה אינה מקבלת בעלות בזכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמשים. עם זאת, כאשר אתה מעלה תוכן משתמשים לאתר הנך מעניק לחברה רישיון חופשי, ללא תמלוגים, להשתמש, להעתיק, להפיץ, להכין יצירות נגזרות, ולבצע ברבים את תוכן המשתמשים.

8. רשתות חברתיות

האתר עשוי לכלול שיתוף חברתי ותוכנות פרסום וכלים משולבים אחרים (למשל כפתור "Share" של Facebook, YouTube וכיוצא בזאת)  (להלן: "מאפיינים חברתיים").

המאפיינים החברתיים מופעלים או מאפשרים אינטגרציה חברתית עם רשתות חברתיות מסוימות של צדדים שלישיים או פלטפורמות צד שלישי (להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה"). אלו נוצרות ומתוחזק על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים עם ו/או בשליטת החברה. שימושך במאפיינים החברתיים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החלים של הצדדים השלישיים. אם אינך מסכים לתנאים המתוארים בתנאים אלו, אין להשתמש ביכולות השילוב של האתר עם רשתות חברתיות או פלטפורמות, אך עם זאת, אתה עשוי לגלות כי אתה לא מסוגל ליהנות מכל התכונות הניתנות כחלק משירותנו. לספורמי אינה אחראית ואינה נושאת באחריות לשימושך ברשתות או פלטפורמות חברתיות.

9. פנייה אלינו באמצעות האתר

על מנת לבקר באתר אין צורך להיות משתמש רשום. עם זאת, על מנת לפנות אלינו באמצעות האתר, יהיה על המשתמש למלא טופס יצירת הקשר הנמצא ב  https://www.postcashback.co.il/contact  ובו עליך למסור כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ושם מלא.

10. מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמו. אנו מאמינים כי למשתמשים הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, הנמצאת ב https://www.postcashback.co.il/privacy, והמשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לחברה ו/או הונגש לה בהתאם למדיניות הפרטיות. כזכור, בכדי להיכנס, להתחבר או להשתמש באתר יש לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.

11. זכויות קניין רוחני

האתר, התכנים, הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול בהתאם לתנאים. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.

היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר ("פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי.

כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.

12. סימני מסחר ושמות מסחריים

הסימנים, הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם האתר (להלן:"סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתרים (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.   

13. קישורים לאתר צדדים שלישיים

אנו מברכים קישורים לכל דף באתר. אתה חופשי ליצור קישור היפרטקסט לאתר כל עוד הקישור אינו מצהיר במפורש או במשתמע על כל קשר או אישור של אתר האינטרנט שלך, מוצרים ו / או שירותים על ידי החברה, ואינו מתאר את החברה באופן כוזב או פוגעני. אינך רשאי לקשר לאתר מאתר שאינו שלך או אינך מחזיק באישור לשימוש בו. בכל מקרה שבו אתה מקשר לאתר  הנך מצהיר כי האתר שלך אינו מכיל תוכן שאינו חוקי, פוגע או מפר זכויות של צדדים שלישיים. עם זאת, איננו מתירים מסגור (framing) או in-line linking.

קישורים מסוימים המופיעים באתר, מאפשרים למשתמשים לעזוב את האתר ולהיכנס לאתר או לשירותים שאינם של החברה (בין היתר, אך לא רק, באמצעות כפתור "Share" של Facebook, Twitter ו-LinkedIn). אתר ושירותים מקושרים אלה אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; החברה אינה אחראיים לזמינותם, אינה מאשרת ואינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתר או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד.

החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושו או הסתמכותו על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתר או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתר והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתר ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו.

14. זמינות האתר

זמינות ופונקציונאליות האתר והשירותים הניתנים במסגרתו תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתרים ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתרים והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתרים לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרש תחזוקה לאתרים באופן אשר ישפיע על זמינותם, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד. 

15. שינויים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר,  ולהפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או קבוע (לרבות חלק מן האתר ולרבות התכנים), ללא הודעה מוקדמת ובכל עת.

בנוסף, אתה מאשר בזאת כי התכנים הניתנים במסגרת האתר עשויים להשתנות, לרבות במונחים של תוכן וצורה, או לעבור הסרה בכל עת, ללא כל הודעה מראש. אתה מסכים כי החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של פעילות האתר או התכנים. הנך מסכים כי החברה אינה אחראית על טעויות או תקלות שעלולות להתרחש בקשר עם ביצוע שינויים כאלה.

16. הסרת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתר והתכנים ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS) החברה, לרבות ספקיה, מנהליה, מחזיקי המניות שלה, דירקטורים, קבלני המשנה שלה, עובדים, גורמים קשורים, סוכנים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (ביחד "נציגי החברה"), אינם נושאים כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.

האתר, השירותים, התכנים ותוכן המשתמשים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS"). הנך מסכים ומאשר כי השימוש באתר, לרבות בשירותים ובתכנים אחרים של צדדים שלישיים הזמינים באמצעות השימוש באתר, הינם באחריותך הבלעדית, וכי אין ללספורמי, לרבות נציגי החברה, כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד האתר, לאספקת שירותים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. לספורמי ו/או נציגי החברה המורשים שלה, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בשירותים, בתכנים, באתר, בתוכן המשתמשים, או בשירותים הניתנים על ידי המפרסמים.

ההטבות, הפרסומים, התכנים ותוכן המשתמשים באתר אינם מהווים המלצה לרכישת המוצרים ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם על ידי המפרסמים. ללספורמי ו/או נציגי החברה לא תהא כל חובה ויכולת לאמת את הנתונים המוצגים בתכנים אלה. מובהר כי פרסום תנאי הקאשבק וכל הטבה אחר (לרבות מבצעים) כפי שהם מופיעים באתר מבוססים על פרטים כפי שנמסרו ללספורמי ו/או לנציגי החברה על ידי המפרסמים הרלוונטיים. האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס לקאשבק ו/או להטבות המפורסמות באתר  תחול על המפרסמים הרלוונטיים ולא יהיו למשתמש כל טענה נגד לספורמי ו/או לנציגי החברה, בגין נכונות המצגים ו/או הפרסומות באתר.

לספורמי ו/או נציגי החברה, אינם מוכרים ו/או מספקים את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באמצעות האתר ו/או בתכנים. יובהר כי מכירת ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים המפורסמים באתר תתבצע על-ידי בתי העסק הרלוונטיים ולא על-ידי לספורמי ו/או נציגי החברה המורשים.

האחריות הבלעדית בכל עסקה שתערוך עם המפרסמים, לרבות למידע בדבר המוצרים ו/או למוצרים עצמם, לפרסומם, למחירם, להתקשרות עם בתי העסק הרלוונטיים, לאספקתם, לפעולות הכספיות הנוגעות לרכישתם, לאיכותם, לאחריות הניתנת להם, ולכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים על ידי המפרסמים מוטלת על בתי העסק הרלוונטיים באופן בלעדי. כל הנתונים והמידע אשר עשויים להופיע לגבי המפרסמים והמוצרים ו/או השירותים המוצגים על ידם באתר, לרבות תיאורם, שמם, המפרט הטכני שלהם, תכונותיהם, מחירם וכיוצ"ב, מסופקים ומאושרים על ידי בתי העסק הרלוונטיים ואלו באחריותם הבלעדית.

לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתר ובכל מקרה בו התכנים שבאתר סותרים או אינם מתיישב עם מידע שמוצג בפניך או ניתן לך ישירות על ידי המפרסם, אך ורק מידע שסופק על ידי המפרסם ישירות יגבר.

החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (א) כי האתר והתכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באתר, ו/או (3) כי השימוש, אי יכולת להשתמש או לתפעל, או תוצאות השימוש באתר ו/או בתוכן, לרבות תוצאות השימוש באתר ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.

החברה ו/או נציגי החברה אינם נושאים באחריות וכל ערבון או התניה בנוגע לשימוש באתר, לרבות אך ללא הגבלה, לגבי זמינות, אמינות או איכות האתר, אינם אחראים ולא יישאו באחריות לטעויות, תקלות או ליקויים ביחס לתכנים ו/או כל מידע המוצג בתוך האתר.

איננו אחראים ואין לנו כל חבות בגין כל פריט או שירות המסופק על ידי כל אדם או ישות אחרת מאשר החברה.

החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש באתר ו/או בתכנים הנם באחריותו הבלעדית.

הנך מסכים ששימוש באתר ו/או בתכנים הינו אך ורק באחריותך.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

17. הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאתר ו/או בתכנים ו/או בתוכן משתמשים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או בתוכן משתמשים, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה המורשים, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה המורשים, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באתר או בתכנים, תוגבל לסכום אותו שילמת (ככל שרלוונטי) לחברה בשנה בה אירע האירוע המקים למשתמש טענה כלפי החברה, או לחלופין סכום של 5 ש"ח, לפי הגבוה מביניהם. המשתמש לא יוכל, והוא מוותר על כל זכות, לבקש החזר בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים, מיוחדים, עקיפים או מקריים מהחברה ו/או נציגיה.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

18. שיפוי

המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באתר ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות;(ד) תוכן המשתמשים שהעלה לאתר; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובת המשתמש כאמור, והמחייב אותו לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

19. שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. בגין כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, נעשה מאמצים סבירים באמצעות הודעה באתר ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה יתכן והעברת לחברה במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

20. הפסקת פעילות האתר וסיום התנאים

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר או כל חלק ממנו, באופן זמני או לצמיתות, למחוק כל מידע או תוכן מהאתר או לשנות, לתקן, לשפר, לשפר ולעשות שינויים אחרים או להפסיק הספקת או מתן מידע, תכנים או תכונות בו מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. אתה מסכים ומאשר כי החברה אינה נושאת בכל אחריות ביחס או בקשר עם הפסקת פעילות האתר ואובדן נתונים כלשהם. הוראות תנאי שימוש אלה, מטבען חייבות לשרוד ולהתקיים גם לאחר סיום תנאים אלה כדי להשיג את מטרות היסוד של תנאים אלה.

תנאים אלה יעמדו בתוקפם עד לסיומם כמפורט במסמך זה. אי ציות לתנאים יסיים את הרישיון שלך ואת תנאים אלו. במקרה של אי-יכולתך לעמוד בתנאים, החברה יכולה מיידית, באופן זמני או קבוע להגביל, להשעות או לסגור את חשבונך. אם אתה מתנגד לכל מונח הימנו, כפי שיתוקן מעת לעת, או אינך מרוצה מהשירות, אתה רשאי לסיים את התנאים הללו בכל עת על ידי יציאה מהאתר והפסקת מהשימוש בו ו/או שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת support@postcashback.co.il וזה יהיה הסעד היחיד שיעמוד לרשותך בנסיבות אלו. בנסיבות אלו ובסיום ההתקשרות לפי התנאים בעקבות כישלון לעמוד בתנאים: (i) הרישיון וכל זכויות אחרות המוקנות לך לעיל יסתיימו באופן אוטומטי, (ii) תחויב להפסיק לאלתר כל שימוש בשירות, ו (iii) להוראות תנאים אלה אשר מטבעם ותוכנם, חייבות להתקיים גם לאחר סיום תנאים אלה כדי להשיג את מטרות היסוד של תנאים אלה ישרדו את סיומו. מבלי לגרוע מכלליות האמור הפרקים בתנאים אלו העוסקים בקניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וכללי ישרדו את סיום הסכם זה.

נציין כי אנו עשויים להשעות את הגישה לאתר אם אנחנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי אחד (או יותר) מן האירועים הבאים התרחשו: (א) יש סיכון לביטחון או פרטיות; (ב) קיים איום על הביטחון או השלמות של הרשת שלנו או השרתים שלנו; (ג) השעיה נדרשה כדי להגן על זכויות, רכוש או בטיחות של החברה, משתמשיה או הציבור; (ד) הפרת תנאים אלה; (ה) אם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נקבע כי הנך מתנהל כעבריין מועד (משתמש אשר קיבל הודעה בעניין פעילות מפרה יותר מפעמיים); ו/או (ז) אנו נדרשים על פי דין. אנו עשויים לספק לך הודעה במקרה של כל השעיה.

21. כללי

(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאתר או לשימוש בהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר והתכנים או הנוגעת להם, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.  

22. שאלות

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: support@postcashback.co.il אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.